Urządzenia filtrowentylacyjne PARTNER-1100 i PARTNER-2200 przeznaczone są do odciągu i oczyszczania powietrza z pyłów suchych, powstałych w różnych procesach technologicznych (np. spawanie, szlifowanie, polerowanie, przesypywanie, dozowanie, mielenie, cięcia metali i tworzyw sztucznych) i nie nadaje się do oczyszczania powietrza z pyłów i gazów agresywnych chemicznie lub wybuchowych. Urządzenia te wyposażone są w wkłady patronowe o wysokiej skuteczności odpylania (klasy EU-9).
Dane techniczne PARTNER-1100:

• Zasilanie 3 x 400/50 [V/Hz]
• Moc silnika 1,1 [kW]
• Wydatek powietrza z rękawem 1100 [m3/h]
• Poziom hałasu [76 dB(A)]
• Średnica gniazd wlotowych 1 x 160 [mm]
• Maksymalne stężenie pyłów przed filtrem 20 ÷ 30 [g/m3]
• Maksymalne stężenie pyłów za filtrem 200 ÷ 300 [mg/m3]

Obudowa PARTNERA-1100 wykonana jest jako spawana konstrukcja stalowa, a całość malowana jest termicznie utwardzanymi poliestrowo-epoksydowymi farbami proszkowymi. Wewnątrz urządzenia znajdują się:
• wstępny, metalowy wkład filtrujący który ma za zadanie zabezpieczać wkład patronowy przed większymi zanieczyszczeniami,
• główny wkład patronowy poliestrowy przeznaczony do filtracji pyłów i dymów spawalniczych oraz innych pyłów suchych niewybuchowych o wymiarach Ø327 mm, h=660 mm, umieszczony w komorze centralnej,
• kasetowy filtr końcowy, umieszczony na wylocie powietrza z urządzenia.

Do czyszczenia wkładu patronowego przewidziano układ sprężonego powietrza, który składa się ze zbiornika sprężonego powietrza z impulsowym zaworem pneumatycznym uruchamianym automatycznie. Urządzenie wyposażone jest także w zespół zasilający i zabezpieczający pracę silnika elektrycznego.

Urządzenie występuje w następujących wersjach:
• wersja wisząca - do której zastosować można ramię odciągowe typu KLIM-W lub typu KLIM-S
• wersja przejezdna - do której zastosować można ramię odciągowe typu KLIM-S
• wersja stacjonarna - do której zastosować można ramię odciągowe typu KLIM-SDane techniczne PARTNER-2200:

• Zasilanie 3 x 400/50 [V/Hz]
• Moc silnika 2,2 [kW]
• Wydatek powietrza z rękawem 2200 [m3/h]
• Poziom hałasu [76 dB(A)]
• Średnica gniazd wlotowych 2 x 160 [mm]
• Maksymalne stężenie pyłów przed filtrem 20 ÷ 30 [g/m3]
• Maksymalne stężenie pyłów za filtrem 200 ÷ 300 [mg/m3]

Obudowa wykonana jest jako spawana konstrukcja stalowa, a całość malowana jest termicznie utwardzanymi poliestrowo-epoksydowymi farbami proszkowymi. Urządzenie składa się z:
• Komory filtrów – wkłady patronowe poliestrowe, przeznaczone do filtracji pyłów i dymów spawalniczych oraz innych pyłów suchych niewybuchowych o wymiarach Ø327 mm, h=600 mm, umieszczone w komorze centralnej,
• Komory wentylatora
• Komory układu sprężonego powietrza
• Obudowy tłumiącej silnika

Do czyszczenia wkładu patronowego przewidziano układ sprężonego powietrza, który składa się ze zbiornika sprężonego powietrza z impulsowymi zaworami pneumatycznym uruchamianym automatycznie. Urządzenie wyposażone jest także w zespół zasilający i zabezpieczający pracę silnika elektrycznego.

Urządzenie występuje w następujących wersjach:
• wersja stojąca, do której zastosować można dwa ramiona odciągowe stojące typu KLIM-S
• wersja przejezdna, do której zastosować można dwa ramiona odciągowe stojące typu KLIM-S