Urządzenie przeznaczone jest do odciągu i oczyszczania powietrza z pyłów suchych, powstałych w różnych procesach technologicznych (np. spawanie, szlifowanie, polerowanie, przesypywanie, dozowanie mielenia, cięcia metali i tworzyw sztucznych). Dzięki wysokiej skuteczności filtracji oczyszczone powietrze może recyrkulować w pomieszczeniach roboczych. Filtr patronowy FP-PARTNER może być eksploatowany w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych do ciągłego przebywania osób. Filtr nie może być stosowany do oczyszczania:
• powietrza z pyłów mokrych (co prowadziłoby do zaklejenia się wkładów i uniemożliwiłoby jego dalszą skuteczną pracę)
• powietrza z pyłów agresywnych chemicznie i posiadających właściwości wybuchowe.

W razie zastosowania filtra do oczyszczania powietrza z pyłów zawierających azbest, kadm, beryl oraz Nox i tlenki węgla w ilościach przekraczających dopuszczalne stężenia, powietrze po przejściu przez filtr powinno być wyrzucane na zewnątrz.

Filtry patronowe FP-PARTNER są dobierane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. Ilość filtrowanego powietrza w filtrach standardowo produkowanych wynosi od 2000 m3/h do 20000 m3/h przy powierzchni wkładów filtracyjnych od 64 m2 do 256 m2. W przypadku gdy konieczna jest większa wydajność powietrza lub zwiększenie powierzchni wkładów filtracyjnych wykonujemy urządzenia wg indywidualnego projektu.

Automatyczne czyszczenie wkładów filtracyjnych w urządzeniu FP-PARTNER odbywa się poprzez impuls sprężonego powietrza. Do urządzenia należy doprowadzić sprężone powietrze o ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. W filtrze FP-PARTNER zastosowano mikroprocesorowy sterownik, do którego podłączone są przewody czujnika różnicy ciśnień, pozwalającego na kontrolę stopnia zabrudzenia wkładów.