Wysięgniki obrotowe typu WO przeznaczone sa zwiększenia zasiegu działania ramion odciągowych typu KLIM (od 2 do 4m) lokalizujących zanieczyszczenia pyłowo-gazowe na stanowiskach pracy.

Dodatkowo można wykorzystać wysięgniki do podwieszania innych elementów, to jest ssawki, przewody elastyczne, okapy, itp. Ograniczeniem ich zastosowania dla wszystkich wersji są gazy i pary agresywne chemicznie.

Dane techniczne:
• Wydatek powietrza zalecany 1100 [m3/h]
• Opory przepływu dla wydatku jw. 150 [Pa]
• Średnica przekroju 160 [mm]
• Max dopuszczalne obciażenie na koncu wysięgnika 50 [kg]