Filtry patronowe - przeznaczone są do oczyszczania powietrza z pyłów suchych (za wyjątkiem zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe), powstających podczas spawania, szlifowania, cięcia gazowego lub plazmowego oraz podczas innych procesów w przemysłach: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i innych emitujących pyły suche.

Zasysane zanieczyszczone powietrze kierowane jest poprzez filtr wstępny do komory z wkładami filtracyjnymi, a następnie do komory wentylatorowej i dalej do wylotu poprzez tłumik. Pyły osadzające się na zewnętrznych powierzchniach wkładów filtracyjnych.

• celulozowe
• poliestrowe
• poliestrowe aluminizowane
• poliestrowe z natryskiem teflonu
• poliestrowe z membraną teflonową